Unde ne găsești

Str. Siminocului nr. 25
Sector 3, Bucuresti

Și când

Duminică: 1000 - 1230, 1800 - 2000
Joi: 1800 - 2000

Mai multe detalii
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. — Ioan 3:16
Studiu biblic

Grupurile de studiu oferă un loc pentru a ne uni în părtăşie cu alţi credincioşi, pentru a creşte în înţelegerea Bibliei, pentru a-l lăuda pe Dumnezeu printr-o purtare evlavioasă.

Predici

Înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu - Sfânta Scriptură, Zidirea comunităţii, Proclamarea Evangheliei!

Mărturisire de credință

Noi credem şi mărturisim că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu, inspirat plenar şi verbal, care a fost scris de oameni călăuziţi de Duhul Sfânt.

Misiune

”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.